G

Gabriel Kuratorane
Gabriel Kuratorane
Gai Aone
Gai Aone
Gai Kudakine
Gai Kudakine
Galo Hibikine
Galo Hibikine
Gekkou Himagane
Gekkou Himagane
Gentloid Shizoko
Gentloid Shizoko
Gizmo Kanso
Gizmo Kanso
Gotoki Kuchinashi
Gotoki Kuchinashi
Grant
Grant
Gregory Greenfield
Gregory Greenfield
Gusuku Kaga
Gusuku Kaga